adj.

ԱՆՏՐԱԿԻՑ կամ ԱՆԴՐԱԿԻՑ. Որոց չիք տուրեւառ կամ դրակցութիւն. անծանօթ.

ծածկելով եւ անյայտելով զանտրակիցսն (քաղդեացւոց՝ զբուն անուանս). անանիա, որ է շնորհ աստուծոյ. ազարիա՝ համարձակութիւն աստուծոյ. միսայէլ՝ որ է շօշափումն աստուծոյ. (Վրդն. դան.։)