adj.

joyful, cheerful;

adv.

without sorrow.

adj.

ἅλυπος. doloris et tristitiae expers. Որ չէ տրտում. ազատ ի տրտմութենէ. անտխուր. անվիշտ. զուարթ. եւ Անտրտմական. զուարթագին. գայզըսըզ, գասավէթսիզ, շէն.

Անտրտում եւ աներկիւղ աստուծոյ բնութիւնն է. (Փիլ. իմաստն.։)

Յարդարն յիսուս դատաւորն յարիլ յանամբարտաւանն եւ անտրտումն. (մագ. ՟Դ։)

Կեանս անտրտումս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Անտրտում բարուք. (Ոսկ. հռ.։)

մ.

cf. ԱՆՏՐՏՄԱԲԱՐ.

Ազատ եւ անտրտում զերծանի յայսմ աշխարհէ. (Լմբ. ի գր. պապ.։)