adj.

ἁνέορτος. infestivus. Անմասն ի տօնախմբութենէ. անբաժ յուրախութենէ տօնից.

Ամենայն տօնք անտօնելի լեալ, եւ լի տրտմութեամբ. (Առ որս. ՟Ա։)