s.

clavicle, collar-bone.

s.

որ եւ ԱՆԴՐԱԿ. զոր տեսցես. κλείς սեռ. κλείδος. clavis (կամ junctura, jugulus ) (լծ. թ. փիլիտ, փիլատէ) ռմկ. ախլագ, կղպակ. որպէս թէ Անուր փոքրիկ. այսինքն Ոսկերք պարանոցին ի ձեւ անրոյ կամ աղխից, որովք զօդին ուսք ընդ վզին, եւ թեւք ընդ ուսս. Վզին առջեւի ոսկորները.

Թափեսցի յանրակէ ուս իմ. (Յոբ. ՟Լ՟Ա. 22։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ենթանրակ

Ընդհանրական

Ծանրակաց

Ծանրակիր

Ծանրակշիռ

Հանրական

Մանրակարկատ

Մանրակծիծ

Մանրակծծի

Մանրակծու

Մանրակտիտ առնեմ

Մանրակրկիտ

Նանրական

Voir tout