adj. s.

passenger, traveller;
fugitive, transitory, perishable, temporal, frail, vain.

adj. s.

πάροδος, διοδεύων, παροδεύων. viator, transiens, permeans. Որ անցանէ. իբր Անցորդ. ճանապարհորդ. ուղեւոր. անցւոր, ճամբորդ. եօլճու.

Եկն անցաւոր առ այրն մեծատուն. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 4։)

Անցաւորք. զանցաւորս. անցաւորաց ճանապարհի. (Սղ. ՟Հ՟Թ. 13։ ՟Ձ՟Ը. 42։ Յոբ. ՟Ի՟Ա. 29։ Եզեկ. ՟Ե. 14։ ՟Ժ՟Զ. 15. 25։ ՟Լ՟Զ. 34։)

παραπορευόμενος, φεύγων. transitorius, fugax. Անցական. անցանելի. վաղանցուկ. եղծանելի. կեչիճի.

Իբրեւ զծաղիկ անցաւոր. (Սոփ. ՟Բ. 2։)

Զորս իբրեւ հաստատունս համարեցայք, եւ ոչ անցաւորս. (Ամովս. ՟Զ. 5։)

Անցաւոր արարածք. (Ագաթ.։)

Անցաւոր ժամանակօք ... Ի յանցաւորացս աստի. (Կորիւն.։)

Աւա՛ղ փառացս անցաւորի. (Խոր. ՟Բ. 12։)

Անցաւորաւս զանանց բարութիւնսն շահել. (Խոսր.։)

Անցաւոր վարձու. (Նար. մծբ.։)

իբր Անցեալ.

Զուգաթիւ աւուրց դարուցս անցաւորաց. այսինքն անցելոց մինչեւ ի գալուստ քրիստոսի. (Շար.։)

Ընդ որ լինի անցանել.

Պանդոկ մի կայր ի վերայ երկրի՝ ի յանցաւոր ճանապարհի. (Շ. յառակս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անցաւոր անցաւորք
accusatif անցաւոր անցաւորս
génitif անցաւորի անցաւորաց
locatif անցաւորի անցաւորս
datif անցաւորի անցաւորաց
ablatif անցաւորէ անցաւորաց
instrumental անցաւորաւ անցաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անցաւորութիւն, ութեան

Յանցաւոր, աց

Յանցաւորութիւն, ութեան

Չանցաւոր

Քղանցաւոր

Voir tout