s.

creation of the world.

s.

κοσμοποιία, κοσμουργία. mundi fabricatio Արարչութիւն կամ ստեղծումն աշխրահի (իբր ն. եւ կ). որ եւ Աշխարհարարութիւն.

Մովսեսեան հինգ դպրութիւնք զաշխարհագործութենէն պատմեն, եւ այլն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ամենայն երեւեցելոյս աշխարհագործութիւն՝ աներեւութիցն աստուծոյ առաջի արկանի. (Դիոն. թղթ. ՟Թ։)

(Տունկք) ի սզկբան աշխարհագործութեանն հզօրագոյն ունին զներգործութիւնն. (Նիւս.։)

Անեղծ աշխարհագործութեան. (Նար. ՟Կ՟Գ։)

Եցոյց զաշխարհագործութիւնն աստուծոյ. (Լմբ. սղ.։)

Աստուածային գիրք մարգարէիցն պատմեն վասն աստուծոյ, եւ աշխարհագործութեանց. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աշխարհագործութիւն աշխարհագործութիւնք
accusatif աշխարհագործութիւն աշխարհագործութիւնս
génitif աշխարհագործութեան աշխարհագործութեանց
locatif աշխարհագործութեան աշխարհագործութիւնս
datif աշխարհագործութեան աշխարհագործութեանց
ablatif աշխարհագործութենէ աշխարհագործութեանց
instrumental աշխարհագործութեամբ աշխարհագործութեամբք