adj.

worldly, profane;
secular, lay, temporal.

adj.

Աշխարհական. իբր կենցաղական, երկրաւոր, մարմնաւոր. տարրական. աշխարհի. աշխրքի. տիւնեեվի.

Ոչ ինչ յաշխարհային մասանց դադար առնուլ. յն. յաշխարհի մասանց. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Հրաման առաք ի բաց կալ յաշխարհայնոցս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 42։)

Իմաստութեամբ աշխարհայնով. (Շ. հրեշտ.։)

Աշխարհիկ ոք. ժողովրդական, ռամիկ. աշխրքի մարդ, աշխարական.

Զաշխարհայնոցն դիցուք օրէնս. (Շ. ընդհանր.։)

Բնակիչ աշխարհի. երկրցի, կամ դրսեցի.

Զհեռաւոր աշխարհայինն (այսինքն զօտարականն) ի փառս բարձրութեան կարգէին. (Նար. խչ.։)