adj.

Իբր Աշտարակաւոր. ունօղ զաշտարակս. ամրացեալ աշտարակօք.

Կործանեաց զպարիսպս աշտարակեայս տաճարաց նորա. (Ողբ. ՟Բ. 7.) (յն. զպարիսպ շինուածոց նորա, կամ աշտարակաց նորա)։