cf. ԱՊԱԿԱՆԱԳՈՐԾ. φθοροποιός

Երոկւ զօրութիւնք, փրկականն, եւ ապականարարն ... բարեգործակք, եւ ապականարար. (Փիլ. ել.։)

Կարկուտ ապականարար։ Ընդդէմ ապականարար գայլոցն յարձակեալ. (Արծր. ՟Գ. 9. 12։)

Ապականարար ուխտ։ Ախտք ապականարարք. (Նեղոս.։) (Իգն.։)

Զանբծութեանն ապականարարսն։ Զժանտութիւնն ապականարար. (Նար. ՟Ի՟Թ. ՟Խ՟Ը։)