s.

ἁπόδειξις. demonstratio, specimen (Լծ. եւ իտալ. abbozzo) Ապացոյց, տարացոյց, օրինակ.

Գերադրական եւ իմանալի տնկագործութեանն խորհրդոյն ապասովթ։ Զքրիստոսի փրկութեանն ապասովթ խորհուրդ. (Թէոդոր. խչ.։)