adj.

that speaks in proverbs;
fabulist.

cf. ԱՌԱԿԱԽՕՍ.

Սողոմն առակաբան. (Շ. խոստ.։)

Ասեն առակաբանքն, խեցգետինն հետ օձին ձկտեցաւ, եւ կտրեցաւ. (Ոսկիփոր.։)

Եւ Առակաբանութիւն.

Յայտ է, զի առակաբանիւս վարի. (Նար. երգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առակաբանեմ, եցի

Առակաբանութիւն, ութեան

Հակառակաբան, ից

Հակառակաբանեմ, եցի

Հակառակաբանութիւն, ութեան

Voir tout