ձ.

προσπίπτω. accido, incido, securro. Դէպ լինել. հանդիպել. պատահիլ.

Որպէս ի հայելիսդ ար առանկանի ի նմա՝ բնաւորեցաւ կերպարան ընդունել։ Մարմնոյ աչօք յորժամ տկարասցի, բազում անգամ ի միոջէ ճրագէ երեւումն կրնակ առանկաւ եւ պատահեաց ընդդէմ. (Փիլ. նխ. ՟բ.։ եւ Փիլ. լին. ՟Դ։ 8։)