adj. s.

ԱՌԱՋԱԿԱՑ. ἑμπρόσθιος, προεστηκώς, προστάτης. anterior, praepositus, praefectus. cf. ԱՌԱՋԱԿԱՅ, ըստ ՟Ա նշ.

Խոյ հօտից հեղինակ, եւ ի վայրենի ջոլիրս մի իմն ի թագաւորականացն առաջակաց եղեալ. (Փիլ. լիւս.։)

Հաւատարիմ է առաջակացն այսր մեծի եւ հրաշափառագունի տան աստուծոյ. (Սարկ. քհ.։)

Հանդիպակաց, ընդդիմակաց.

Թէ ոչ բախեմք զառաջակաց կնիք քաղցրութեանն. (Լմբ. սղ.։) cf. եւ ՅԱՌԱՋԱԿԱՑ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առաջակացութիւն, ութեան

Յառաջակաց

Voir tout