s.

ἠγεμών, ἠγεμονίς, ἠγεμονικός, γενικώτατος. princeps, principalis, generalissimus Առաջին. գլխաւոր. իշխան, կամ իշխանուհի. եւ Առաջնորդական. իշխանական. եւ Սեռականագոյն. եւ Առաջնակ.

Դէմքն (կամ երեսք) առաջնական մարմնոյն է. (Փիլ. լին. ՟Ա. 5։)

Զիշխանականն զառաջնական առաքինութիւնն փայտ ասիլ կենաց ասեմք։ Սիրտն, կամ միտքն՝ իշխանական առաջնական գոլով։ Սկզբունս ո՛չ զտեղականսն առնու, այլ զառաջնականսն։ Քանզի իւրաքանչիւր ոք յառաքինութեանցն իշխանաւէտ եւ առաջնական եւ բամբիշն ճշմարտութեամբ է. (Փիլ. այլաբ.։)