adv.

Յառաջնմէ. յառաջագոյն. առաջուց.

Հեռի ժամանակօք տեսին, այսինքն առաջուստ. (Եփր. եբր.։)

որպէս Յառաջոյ կողմանէ.

Առաջուստ իմ սուր սպանանիցէ զիս. եւ եթէ զթիկունս դարձուցանիցեմ, զկարթս հարկանիցեն ոյք իմք իցեն. (Եփր. աւետար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջուստ

Voir tout