adv.

τέως. interea, interim, impraesentiarum. Առ ժամս. առ այժմ. յայժմուս. ի ներկայումս. զարդիս. հիմակ, հիմակուց հիմա.

Առժամայս, եթէ (հաճոյ) թուիցի, տեսցուք զերիցս երանեալ նահատակացն զդասաւորութիւնս. (Նիւս. թէոդոր.։)

Առժամայս վասն աստուածութեանն իւրոյ ասէր։ Ոչ ի բաց երեւեցուցանեմ առժամայս։ Մի՛ խնդրեր առժամայս զանմահութիւն, այլ համբերեա՛. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 44։ ՟Բ. 12. 16։)