adj.

ὐγιεινός, ὐγιαίνων. sanus, salubris, salutaris որ եւ ԱՌՈՂՋԱՅԻՆ. Սեպհական առողջի, եւ առողջութեան. առողջ. եւ Առողջարար. օգտակար.

Աշխատեալն մարմնով՝ պնդակազմ եւ առողջական. (Ոսկ. գծ.։)

Յառաջագոյն ի բաց հատանել պարտ է զհիւանդականն, եւ ապա ի ներքս մուծանել զառողջականն։ Առողջականօքն վարեցեալ։ Առողջական բանք, կամ յարձակմունք։ Առողջական եւ փրկական դեղք. (Փիլ.։)

Առողջական դեղ, կամ սպեղանիք. (Պետ.։)

Առողջական կերակուրք. (Շ. մտթ.։) (Տօնակ.։)