adj.

Ասպարաւ հատանօղ զանցս հակառակորդաց. կամ հատիչ ասպարաց.

Ասպարահատք զվահանօք անկեալ՝ զնմանիս իւր կորուսանօղ։ Զամանիսի իւր յառաջ քարշէր ի խաղս ասպարահատացն. (Մեսր. երէց.։)