adv.

ἑνθέως, θειωδῶς, θείως divinitus, divino modo, divine Աստուածային իմն օրինակաւ. ըստ Աստուծոյ. սրբաբար. եւ Աստուածային իմն օրինակաւ.

Առ Աստուած, եւ աստուածայնոցն սէրն աստուածայնաբար սրբազնագործեալ։ Ոչ զմտաւ ածելի աւելի քան զաստուածայնաբար ի սրբազնաբանութեանցն ասացեալսն մեզ. (Դիոն. եկեղ. եւ Դիոն. ածայ.։)

Գործակիցք կարգեցան աստ աստուածայնաբար գործով պաշտամանն։ Այս պատիւս եւ աստուածայնաբար փառս. (Լմբ. պտրգ.։)

Ունկամբ (յայտնելով) ղաստուածայնաբար լսողութիւն. (Վահր. ե՟րդ.։)