adj.

Որ ինչ հայի յաստուածասիրութիւն. զոր օրինակ են երեքն ի տասն պատուիրանաց գրեալք ի միում տախտակի. (Արշ. ՟Թ։)

Առաջին (պատուիրան) է Աստուածասիրականն, եւ յետ նորա ընկերասիրականն. (աստուածաբ։)