adv.

φιλοθέως deumamando, per amorem dei, pie Աստուածասէծ գոլով. աստուածսիրութեամբ. որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԻՐԱԲԱՐ.

Աստուածասիրապէս պարսաւել զանաստուածութիւնն եւ զանգիտութիւն զարդարեւ լաւին։ Ա շեղաբար ըստ աստուածսիրապէս անյեղ կարգին հպատակք եղեալք. (Դիոն. եկեղ. եւ Դիոն. երկն.։)