adj.

Առաւել կամ յոյժ արի. քաջագոյն. եւ Լաւագոյն. որպէս յն. ἅριστος virilis եւ optimus

Գաւառ արիագունին առ ելս արեւու։ Արիագոյն անձամբ. (Նիւս. թէոդոր.։)

Քեզ իսկ վայել է արքունեաց արիգունիդ (իբր քաջի արանց) ... այսպիսի ձրիւք զարիագոյնսն յաջորդել. (Արիստ. աշխ.։)

Արիագոյն ասես լինել զքաղաքն ... ի թագաւորական քաղաքավարութենէ. (Պղատ. օրին. ՟Դ. ստէպ։)

Իսկ Արիագոյն յաղթութիւն, դնի ի Պղատ. օրին. ՟Դ. որպէս յն. արիստօգրադի՛ա այսինքն Արի եւ ազնիւ արանց պետութիւն։

adv.

Քաջ. Բաւոք.

Արիագոյն աստցեր ո՛վ սիրելի. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անարիագոյն

Voir tout