s.

Արմատս արկանելն՝ ձգելն՝ արձակելն.

Յոլով արմատս տարածանէ ի նիւթս հոգւոյ մերոց. եւ է օրինակ արմատարկութեան մեզ այսպիսի. (Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արմատարկութիւն արմատարկութիւնք
accusatif արմատարկութիւն արմատարկութիւնս
génitif արմատարկութեան արմատարկութեանց
locatif արմատարկութեան արմատարկութիւնս
datif արմատարկութեան արմատարկութեանց
ablatif արմատարկութենէ արմատարկութեանց
instrumental արմատարկութեամբ արմատարկութեամբք