adj.

Ունօղ արմատս. արմատացեալ. հաստարմատ.

Որթ արմատաւոր. (Նար. մծբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արմատաւոր արմատաւորք
accusatif արմատաւոր արմատաւորս
génitif արմատաւորի արմատաւորաց
locatif արմատաւորի արմատաւորս
datif արմատաւորի արմատաւորաց
ablatif արմատաւորէ արմատաւորաց
instrumental արմատաւորաւ արմատաւորաւք