adj.

Իբր Արամազդական. որ եւ ՈՐՄԶԴԱԿԱՆ. դիոսական. ուստի ԱՐՄԱԶԴԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ է ըստ յն. դիոսպօլիս.

Ի քաղաքին լիդացւոց, որ այժմիկ արմզդական քաղաքն կոչեալ է. (Կոչ. ՟Ժ՟Ե։)