παιδοφθορία puerorum stupratio cf. ԱՐՈՒԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ.

Զմեղս պոռնկութեան, եւ շնութեան, եւ արուապղծութեան. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արուապղծութիւն արուապղծութիւնք
accusatif արուապղծութիւն արուապղծութիւնս
génitif արուապղծութեան արուապղծութեանց
locatif արուապղծութեան արուապղծութիւնս
datif արուապղծութեան արուապղծութեանց
ablatif արուապղծութենէ արուապղծութեանց
instrumental արուապղծութեամբ արուապղծութեամբք