ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ φιλοτεχνέω artium studiosus sum, artificiose ago Իբրեւ արուեստասէր գործել. Ճարտար յօրինել. աշխատասիրել ճարտարութեամբ. երկնելով երկասիրել.

Որքան յաղագս կենդանեացն լինելութեանն բնութիւնս արուեստասիրեաց. (Առ որս. ՟Զ։)

Խնդրել, թէ քանաբա՛ր յաղագս կենդանեացն ծնելութեան բնութիւնս արուեստասիրեաց. (Տօնակ.։)