ԱՐՋԱՌԱՐՕՏ ԱՐՋԱՌԷԱՆՑ. βόσπορος bosporus, boum trajectus, fretum Է թարգմանութիւն յն. կոչմանն վօ՛սբօռօս, այսինքն արջառոյն անցք. յատկացեալ անուն կրճին կամ նեղուցին բիւզանդիոյ.

Յորմէ եւ արջառարօտ վայրն կոչեցաւ. (Ոսկիփոր.։)

Ընդ յովայ դստեր ինաքայ խառնակեցաւ զեւս. զոր եւ արջառ իսկ արար. ուստի եւ բոսպորոսն կոչեցաւ, որ է արջառէանց. (Եւս. քր. ՟Բ։)