adj.

Արածելով բուծիչ. որպէս խաշնարած, ուղտարած, եւ այլն.

Արօտաբոյծ ուղտուց. (Արծր. ՟Ա. 3. (գրածն, առըրտաբոյծ)։)

adj. s.

Արածօղ եւ բուծիչ անասնոց. հովիւ հօտարած.

Որդի զուռելայ՝ արօտաբոյծ ուղտուց՝ զզուեալ յանծանօթ աշխարհի. (Արծր. ՟Ա. 3. (գրեալ էր՝ առըտաբոյծ։))