adj. s.

ἅρουρα ager Վարեալ արօրով. վայր արօրոյ. անդ կամ երկիր արօրադրեալ, կամ հերկելի.

Իբրու ի ծառոց քաղելով պտուղ, եւ յերկրումն արօրավար սերմանելով. (Պղատ. տիմ.։)

Ի բաց կալ յամենայն արօրավարէ, յորում ոչ ախորժէ քեզ բուսանիլ սերմանեալն. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)