adj.

cf. ԲԱԲԵԼԱՑԻ. ըստ ամենայն նշ.

Զտղայս բաբելոնացիս զվիմի հարկանելով. (Սկեւռ. աղ.։)

Յեթովպացի եւ բաբելովնացի բազմագունի ականց զուգայարմարեաց. (Նար. խչ.։)