adv.

collectively.

adv.

Հաւաքաբար. առհասարակ. զամենեսին ի միասին առեալ.

Որ իբր ի ձեռն միո՛յ մահու՝ միահաղոյն բագձաձաբար ... կենդանութիւն շնորհելով. (Թէոդոր. խչ.։)