adj.

in the shape of idolatrous temples.

adj.

Որ ինչ ունի զձեւ բագնի. նման մեհենի.

Կանգնելով փոխանակ բագնաձեւ պղծալից յարկացն զտաճար փառաց. (Արծր. ՟Ե. 8։)