s.

Ըստ եբր. եւ քաղդ. պատտիմ. այսինքն կտաւի, կամ բեհեղեայ, ի բառէս պատ, յորմէ պէզ, որ է կտաւ. նոյն բառ է եւ ի յոյննշ βαδδίν շ որ է βύσσινα . լտ. lintea Կտաւիք, բեհեզեայք. սպիտակ շապիկ, կամ պճղնաւոր նուիրական ի բեհեզոյ.

Ասեն ցայրն՝ որ զգեցեալ էր զբադէնն։ Լուայ յառնէն՝ որ զգեցեալ էր զբադէնն. (Դան. ՟Ժ՟Բ. 6. 7։ ուր ՟Ժ. 5.) թարգմանի փառք։ Իսկ ի Հին բռ. ոչ ի դէպ մեկնի՝ ծիրանիք։ Ի տպ. Ոսկ. յհ. դնի ԲԱԴԵԱՆ։