adj.

that has many waves.

adj.

Որ ունի զբազում կոհակս, կամ զալիս մեծամեծս.

Ցամաքեցուցանել զշիղջս ջրակոյտս բազմակոհակս. (Նար. ՟Ժ՟Է։)

Ծփին մարդիկ ի բազմակոհակ ծովս. (Լմբ. ժղ.։)

Գետք յորդագնացք եւ բազմակոհակք. (ՃՃ.։)