adj.

very renowned.

adj.

πολυθρύλλητος celeberrimus Մեծահամբաւ. մեծահռչակ.

Խնդրեցի զբազմահամբաւն զայն, եւ առ ամենեսեան ի վեր եւ ի խոնարհ շուրջ բերեալ զասացուածն. (Բրս. առ ոպտիմ.։)

Բազմահամբաւ տօն. (Սիսիան.։)