adj.

that amasses, collects many things.

adj.

Որ զբազում ինչ հաւաքէ. շատ ժողվօղ.

Բազմահաւաքն ոչ ինչ առաւելու ի ժամանակին, եւ սակաւունակին ոչ ինչ պակասէ. (Վրդն. ել.։)

Կամ Ուր իցէ հաւաքումն բազմութեամբ. բազմաժողով. շատւոր.

Գունակ խրախարար եւ բազմահաւաք խորին խնճոյից սուրբ հարսնարանին. (Նար. խչ.։)

Ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանդիտելի էր. (Պիտ.։)