adj.

that has many tracks or ways.

adj.

Ուր իցեն բազում հետք.

Ճանապարհս ի ծովու բազմահերձս եւ բազմահետս մինչեւ ի նաւահանգիսն. (Փիլ. բագն.։)

Եւ Որ գնայ ընդ այլ եւ այլ հետս, կամ ընդ շաւիղս աննմանս այլոց. շատ ճամբով քալօղ.

Բազմահետք եւ բազմաշաւիղք եղաք. (Յհ. իմ. ատ.։)