adj. adv.

πολυσχιδής multifidus, πολυσχιδῶς multifariam Հերձոտեալ պէսպէս օրինակաւ. ի բազումս բաժանեալ. ճեղքրտած, ճեղք ճերք.

Ի սրտէ փողաձեւ անցք բազմահերձք այլ յայլմէ բուսեալք՝ ամենայն մարմնոյ զջերմն եւ զհրուտն տարածեն զշունչն. (Նիւս. կազմ.։)

Ճանապարհս ի ծովում բազմահերձս. (Փիլ. բագն.։)