adj.

very affectionate, enamoured.

adj.

Լի բազում անձկանօք, գթով, սիրով. կարօտով.

Զի բազմաձուկն զգութն յատելութիւն դարձուսցեն. (Եւագր. ՟Ժ՟Բ։)