s.

balm;
balsam;
balsam-tree.

s.

որ եւ ԲԱՂՍԱՄՈՆ, եւ ԱՊՐՍԱՄ ասի. βάλσαμον balsamum Անուն ծառոյ եւ ծաղկի նորա, եւ անուշահոտ իւղոյն.

Յերջանիկն արաբիա ... իւղք անոյշք, եւ ծաղիկք ... (յորս է եւ) բալասան. (Խոր. աշխարհ.։ Մաշտ.։)

Մեռոնի ծառ ասի։ (Բժշկարանս)