adj.

dark, gloomy.

cf. ԲԱԼԱՁԵՒ. αἱθαλώδης fuliginosus, fumens, obscurus

Բալատեսիլ գոլորշիւք զօրէն խիտ ամպոյն զսրբոյ հոգւոյն ճառագայթսն ի բաց հալածեն. (Բրս. պհ.։)