s.

cherry;
large black cherry;
morello cherry;
fog, mist;
pale colour, paleness.

Ըստ Բժշկականի, եւ ըստ հայոց վրացւոց՝ է Կեռաս՝ անոյշ եւ թթուաշ պտուղ. κεράσιον cerasum իտ. ciriega պ. պալու, ալու պալու. թ. քիրազ։ Իսկ ըստ այլոց գաւառաց հայոց է այլ տեսակ այն պտղոյն, որ ռմկ. վիշնէ, կամ ֆիշնէ ասի. ըստ լտ. թթու կամ կծու կեռաս. cerasum acidum vel austerum, amarylla. իտ. visciola, marasche

ԲԱԼ 2 (ի, ից.) գ. ὀμίχλη nebula, caligo Մէգ. մառախուղ. մռայլ.

Ի բալէն ոչ կարէաք տեսանել զմօտակացն. (Պտմ. աղեքս.։)

Թանձրացեալ մթասցի բալ եւ մառախուղ՝ խաւար ի վերայ լերանց եւ դաշտաց քոց։ Եւ եղեւ բալ եւ մութ թանձրամած խաւարին ի վերայ երեսաց ամենայն երկրին. (Արծր. Բ. 3։)

Բալ ունէր զերեսս դաշտին. (Ասող. Բ. 3։)

Գարնանաբեր ժամանակին բալիցն ցուցանեն զօրինակ, որ ի ծայր լերանցն նստեալ՝ արգելուն զճառագայթս արեգական. (Լաստ. Ժ։)

Այն գետափն՝ որ յիւրմէ բալ եւ ծուխ վերնայ. (Վստկ.։ ա.մ.)

ԲԱԼ ա.մ. Մթին, մթագոյն. տումանլը, գարանլը.

Զաչաց լոյսն պակասեցնէ, եւ բալ տայ տեսնուլ աչաց ... Խոտ մի կայ, որ այծն ուտէ, բալ գոյն. եւ կուրացնէ զաչքն. (Վստկ.։) Ուր կայ եւ իբր ռմկ.

Բալեցնօղ է աչացն. այսինքն մթացուցիչ, բլչացուցիչ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բալաձիգ

Բալասան, աց

Բալատեսիլ

Բալենի

Բալխիր

Բալղինջ

Բալուտ

Խարբալ, ի

Խարբալեմ, եցի

Խարբալիչ

Խարբալումն, ման

Նրբալեզու

Շաղբալու

Ողբալի

Ողբալից

Սրբալոյս

Voir tout