s.

consonance.

s.

συμφωνία consonantia, concertus, consensus Ձայնակցութիւն. միաձայնութիւն. յարմարութիւն. եւ միաբանութիւն ձայնից արուեստականաց.

Լսօղ լինել աղերսալի իմոցս բանից, եւ բաղաձայնութեան խրատու. (Յհ. կթ.։)

Զօրէն երաժշտական գործւոյ յարմարել առ մի եւ նոյն բաղաձայնութիւն եւ հնչակցութիւն կամաց առ բանս, եւ բանից առ գործս։ Յարմարական եւ նուագաւոր բաղաձայնութիւն կատարէր, եւ արդարեւ երաժշտական. (Փիլ. ել. եւ Փիլ. տեսական.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաղաձայնութիւն բաղաձայնութիւնք
accusatif բաղաձայնութիւն բաղաձայնութիւնս
génitif բաղաձայնութեան բաղաձայնութեանց
locatif բաղաձայնութեան բաղաձայնութիւնս
datif բաղաձայնութեան բաղաձայնութեանց
ablatif բաղաձայնութենէ բաղաձայնութեանց
instrumental բաղաձայնութեամբ բաղաձայնութեամբք