s.

bath-keep-er, bather;
bath-woman.

s.

Պետ եւ վերակացու բաղանեաց. բաղնէտէր.

Եկեալ առ բաղանապետ մի՝ տայր զինքն ի մշակութիւն նմա. (Ճ. ՟Ա.։)

Բաղապետն յաղագս քաղաքական պիտոյից զսովոր ժամուն փոխեաց զկարգն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)