s.

συνωνυμία Փաղանունութիւն. անուանակցութիւն, եւ նշանակելն զնոյն.

Առաջին, եւ սկիզբն՝ ըստ բաղանունութեան է ասացեալ, նոցունց ի միմեանց զեկուցելոց. (Փիլ. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաղանունութիւն բաղանունութիւնք
accusatif բաղանունութիւն բաղանունութիւնս
génitif բաղանունութեան բաղանունութեանց
locatif բաղանունութեան բաղանունութիւնս
datif բաղանունութեան բաղանունութեանց
ablatif բաղանունութենէ բաղանունութեանց
instrumental բաղանունութեամբ բաղանունութեամբք