s.

writing, work, composition.

s.

Գրութիւն բանից. ճառագրութիւն. շարագրութիւն.

Լի՛ց զնուազդ իմ բանագրութիւն։ Հաստատեսցէ ճշմարիտ լինել զասացելոցս բանագրութիւն։ Նախաճառս բանագրութիւն յապառնեացս խորհուրդ նայի. (Նար. ՟Խ՟Ը. ՟Հ՟Ա. եւ Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանագրութիւն բանագրութիւնք
accusatif բանագրութիւն բանագրութիւնս
génitif բանագրութեան բանագրութեանց
locatif բանագրութեան բանագրութիւնս
datif բանագրութեան բանագրութեանց
ablatif բանագրութենէ բանագրութեանց
instrumental բանագրութեամբ բանագրութեամբք