s.

composition, work of sense;
poem, poetry;
delegation, deputation.

s.

Բանաստեղծութիւն. շարագրութիւն, եւ ճարտարաբանութիւն.

Տղայք գոլով արհեստի բանարարութեան. (Լմբ. եկեղ.։)

Առընկալեալ ծնօղս (մայրն Սամփսոնի) զծնիցելոյն բանարարութիւն։ Իբրեւ զարուեստագէտ զբանարարութիւն մանկանն ի հասարակ ժողովրդեանն փրկութիւն ընդունի. (Փիլ. սամփս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանարարութիւն բանարարութիւնք
accusatif բանարարութիւն բանարարութիւնս
génitif բանարարութեան բանարարութեանց
locatif բանարարութեան բանարարութիւնս
datif բանարարութեան բանարարութեանց
ablatif բանարարութենէ բանարարութեանց
instrumental բանարարութեամբ բանարարութեամբք