cf. ԲԱՋԱՂԱՆՔ. եւ ՑՆՈՐՔ.

Քակտումն հրէական խտրութեանց, եւ հեթանոսական բաջաղմանց. (Բրս. ի ստեփ.։)

Տոհմութիւն ի սատանայական բաջաղմունս եւ բարբաջանս հեռութեամբ. (Ոսկ. տիտ.։)

Պատաղմունս բաջաղմանց զինքեամբ շուրջ դիցէ. (Ճ. ՟Ա.։)

Յարուցեալ յերազոցն՝ ոչինչ տեսանէին ի բաջաղմանց, ի խաւարէ ահիւ եւ բաջաղմամբ (լցեալք) (Իսիւք.։ եւ Վանանկ. Յոբ.։)

Այս ոչ է սովորական բաջաղմունք անրջոց. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաջաղումն բաջաղմունք
accusatif բաջաղումն բաջաղմունս
génitif բաջաղման բաջաղմանց
locatif բաջաղման բաջաղմունս
datif բաջաղման բաջաղմանց
ablatif բաջաղմանէ բաջաղմանց
instrumental բաջաղմամբ բաջաղմամբք