adv.

ἁγαθουργῶς benefice, clementer Որպէս բարերար. բարերարութեամբ. մարդասիրապէս.

Զմերս զամենայն առ հակառակ բարերարապէս փոխեաց։ Առ ինքն զմիացուցիչ կցորդութիւնս մեր բարերարապէս իրագործեաց. (Դիոն. եկեղ.։)

adv.

ԲԱՐԵՐԱՐԱՊԷՍ. մ. Որպէս բարերար. բարերարութեամբ. մարդասիրապէս.

Զմերս զամենայն առ հակառակն բարերարապէս փոխեաց։ Առ ինքն զմիացուցիչ կցորդութիւնս մեր բարերարապէս իրագործեաց. (Դիոն. եկեղ.։)